Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Geografi’ Category

Voronoidiagram

Voronoidiagram/tessellationer/polygoner är när man delar upp ett område eller volym med utgångspunkt i ett antal punkter. Varje punkt utgör kärnan i ett område där det gäller att var man än är, så är den centrala punkten den närmaste punkten. Omvänt så är det så att oavsett var man befinner sig inom ett område så är alla andra punkter längre bort än områdets punkt. Mer kul läsning här.
Annonser

Read Full Post »